Chuyển dữ liệu từ Huyết Long ( Tài khoản : - Nhân vật : ) sang Bá Vương (Tài khoản : - Nhân vật : )


Sau một thời gian hoạt động và phát triển, đến nay Huyết Long chính thức nói lời chia tay!
BQT quyết định sát nhập Huyết Long sang Bá Vương. Các bạn muốn chơi tiếp có thể sang Bá Vương tiếp tục chiến đấu.

Các bạn chỉ việc làm theo các bước hướng dẫn tiếp theo sẽ chuyển được tài khoản, nhân vật từ Huyết Long sang Bá Vương.

Thời gian chuyển Server : 0h 23/07/2018 - 24h 25/09/2018
Các bạn hãy vào Game, sắp xếp đồ vào nhân vật cần chuyển và thực hiện chuyển Server.

Bá Vương : WebSite - Download - Đăng kí - Diễn đàn
Server tiếp nhận sát nhập : Bá Vương

Lưu ý :

  • Mỗi tài khoản chỉ chuyển được 1 nhân vật và chỉ được chuyển 1 lần.
  • Tất cả thông tin về tài khoản, nhân vật đều được chuyển sang đầy đủ : gcoin, vpoint, reset, relife,...
  • Bạn phải tạo tài khoản và nhân vật trước ở Bá Vương trước khi chuyển sang .
  • Chỉ có thể chuyển đồ trên người, túi đồ chính của nhân vật chuyển đi. Rương chứa đồ, túi đồ mở rộng, cửa hàng cá nhân không được chuyển. Vì vậy các bạn để hết đồ cần thiết chuyển lên nhân vật chuyển đi.
  • Tài khoản và Nhân vật mới tạo ở Bá Vương không nhất thiết trùng với Huyết Long . Khi tiến hành chuyển, mọi thông tin về tài khoản, nhân vật tại Huyết Long sẽ được thay thế sang Bá Vương .